CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HỢP INVESTMENT

  • Văn Phòng: 129 Trần Huy Liệu, Phường 8, quận Phú Nhuận, TP. HCM
  • Email: info@tamhopjsc.com
  • Website: tamhopjsc.com
  • MST: 0313467995 Ngày cấp: 10/10/2015 Nơi cấp: Sở KHĐT HCM