Kick off 2022- Chuyến đi cắm trại 2 ngày 1 đêm đầy ý nghĩa của Tam Hợp

kick off avata

Lý do tổ chức chương trình Kick Off Chương trình Kick Off vào tháng 5 năm 2022, được diễn ra với tinh thần “VƯỢT CHÔNG GAI – VỮNG BƯỚC TIẾN”, Công Ty tổ chức chuyến đi lần này như một lời cảm ơn sâu sắc và cảm thấy rất may mắn khi có được toàn…